Kranti-1981 Songs List
01 Ab Ke Baras - Kranti (1981).mp3
02 Chana Jo Garam - Kranti (19.mp3
03 Durga Hai Meri Maa - Kranti.mp3
04 Kranti Part 1 - Kranti (198.mp3
05 Kranti Part 2 - Kranti (198.mp3
06 Looie Shama Sha - Kranti (1.mp3
07 Mara Thumka - Kranti (1981).mp3